De tipus humit equip de manipulació de l'escòria de carbó polvoritzat Caldera