De tipus sec, equips de manipulació de l'escòria de carbó polvoritzat Caldera