L'ús d'explosius per desescoriació Caldera

Escorificación és la formació de dipòsits fosos, parcialment fos o re-solidificat a les parets del forn i altres superfícies exposades a calor radiant. Durant un període de temps, un dipòsit de base de l'escòria pot formar també en tubs de caldera. El dipòsit de la base pot ser iniciat per la sedimentació de les partícules fines de cendra o l'acumulació gradual de partícules amb components molt baix punt de fusió. A mesura que el dipòsit de base espessa, la temperatura en la seva cara exterior augmenta significativament per sobre de la temperatura de la superfície del tub. Eventualment, es supera el punt dels constituents de cendra de fusió i la superfície de dipòsit es converteix en fos. El procés llavors es converteix en acte-acceleració, amb l'atrapament d'escòria fosa essencialment totes les partícules que incideix de cendra.

bufadors de sutge vapor o guiat d'aire s'utilitzen comunament per eliminar cendres i escòria dipòsits de superfícies dels tubs externs, però la seva eficàcia varia. També, bufat de sutge pot causar localitzada l'erosió i la corrosió en àrees escombrades massa net pel mitjà de bufat. Aquest problema és sovint mitigat mitjançant la instal·lació de blindatges en tots els tubs adjacents a bufadors de sutge. No obstant això, de vegades la formació d'escòria no es pot assolir fent servir tècniques de neteja convencionals.


Data de Publicació: octubre-16 als 2.018