• 28ee3875

Кингдао Kechengyi опазване на околната среда и Electric Power Technology Co., LTD. е цялостна предприятие с акцент върху изследване и развитие, производството на оборудване и обслужване, особено за ТЕЦ в допълнителното оборудване и оборудване за защита на околната среда. Фирмата има богат дизайн и производствен опит и много концерти на обработката на пепел, обработка на шлака, прах премахване, серен двуокис и денитрация за CFB бойлер и пулверизиране котел на въглища.

Нашите Works

последните проекти

Нови продукти постоянно се произвеждат в нашия завод, монтирани в електроцентрали и свързаните с тях индустрии, придружен от обслужване и техническо ръководство.

Виж повече
  •